РС Груп Аромати за хранително вкусовата промишленост Сладолед Хлебопроизводсво Ресторантьорство

СладкарствоСЛАДКАРСТВО

 

Набухвател Овалетте


Висококачествен продукт, съдържащ соли на пирофосфата. Гарантира постоянно високо качество на готовите изделия. Не съдържа лимонена киселина.

За нас | Аромати за ХВП| Сладкарство| Млекопроизводство| Хлебопроизводство | Ресторантьорство | Контакти

RS group LTD © 2008

design midion.biz